Циркониеви надстройки за имплантати

    Монтирана циркониева надстройка върху имплантат от системата Nobel - biocare. Зъботехникът е означил с латинската буква V посоката на поставяне - в случая V означава вестибуларно или в посока към устния вестибулум. В средата се вижда свързващият винт, който закрепва надстройката върху имплантата. Винтът задължително е метален - технологично в момента е невъзможно да се изработят достатъчно надеждни циркониеви винтове.

Запазете си час за безплатен преглед и консултация на телефон 032 642056

Зъболекар в Пловдив    Избелване на зъби

    Имплантат Nobel - biocare преди монтиране на надстройката. Вляво е сниман покривният винт, а вдясно - вътрешността на имплантата. Вижда се триъгълният вътрешен профил, който предпазва надстойката от ротация; по-надолу е видима вътрешната резба, която служи за завинтване на надстройката. Пациентът, който е сниман в случая, е изключително съвестен и интелигентен човек с добра устна хигиена - липсват плакови отлагания върху покривния винт.

Имплантология    Порцеланови фасети    Рила    Зъбни импланти

Адрес на нашата практика    www.nobel-biocare.bg    www.tbr.bg    www.implantium.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com

Според публикации в различни научни списания материалът, от който е изработена надстройката на имплантата (абатмънт), е от съществено значение за превенцията на костна загуба около имплантата. Екип от литовски и латвийски имплантолози (Linkevicius, Abse, Pros) описва всички видове надстройки, които се произвеждат в света до момента - от титан, от златни сплави, алуминиев оксид или циркониев оксид.  Авторите са провели литературен обзор за влиянието на материала на надстройката върху периимплантатните тъкани (Int J of Oral and Maxill Implants, 2008).

В литературата са публикувани различни проучвания по тази тема - някои са върху животни, други върху хора. Abrahamsson et al. (Journal of clinical Periodontology, 1997) сравняват костната резорбция около надстройки от титан, порцелан, златни сплави и алуминиев оксид. При титановите надстройки загубата на кост около имплантатите е 0.78 мм; около тези от алуминиев оксид - 0.80 мм, при златните - 1.8 мм. и при порцелановите надстройки - 1.26 мм. Като се има предвид че проучването е проведено през 1997 година, е разбираемо включването в него на порцеланови абатмънти. В днешно време те имат повече историческа стойност поради лошите механични качества на порцелана. Счупването на една имплантатна надстройка води до много неприятна ситуация - необходимост от подмяна на цялата протезна конструкция върху нея, която протезна конструкция понякога може да бъде и шестнадесетчленен мост.

Kohal et al. сравняват два вида надстройки - титанови и такива от циркониев оксид. Авторите са имплантирали общо 12 имплантата върху 6 маймуни, като след преминаване на оздравителния период върху имплантите са поставени надстройки от двата вида. Не се открива статистически значима разлика при сравняване на състоянието на меките тъкани при двата вида материали - при титана височината на меките тъкани е 5 мм, а при циркония - 4.5 мм. 

Облъчване на короната с цел втвърдяване на композитния цимент

През 2006 година в Journal of Periodontology се открива една изключително интересна статия. Автори са Degidi, Artese, Scarano et al; те проследяват хистологично оздравителния процес при петима пациенти. След оздравителен период от шест месеца те вземат биопсия от венеца на пациентите от участъци около надстройката и от други контролни участъци. Една част от надстройките на изследваните пациенти са титанови, а други са циркониеви. При титановите надстройки се открива значително по-голямо количество възпалителен инфилтрат - това потвърждава общоприетото схващане за по-голямата биологична поносимост на циркониевия оксид, поне по отношение на меките тъкани. Освен всичко останало авторите установяват че цирконият като материал има свойството да задържа по-малко бактериална плака спрямо титана.

Влиянието на порцелановите надстройки върху меките тъкани е проучено от Andersson et el. през 2003 година - авторите съобщават за повишена честота на рецесиите на меките тъкани при порцеланови надстройки, сравнено с титаниеви, като честотата на рецесиите нараства с времето. Изобщо повечето автори съветват да се избягва изработването на порцеланови и златни абатмънти; добро запечатване се получава при титанови и циркониеви имплантатни надстройки.

Къде да се лекувам?    Цени на имплантатите

През 2004 година производителят на френската имплантатна система TBR (концернът Sudimplant) въвежда нова серия зъбни импланти. Става въпрос за Zirconnect - нещо крайно иновативно за времето си, което нововъведение за кратко време става много известно в специализираните среди и изстрелва продажбите на Sudimplant до небесата. За какво става въпрос? Французите се опитват да съчетаят предимствата на титана и циркония като материали и до голяма степен успяват. Новата серия имплантати има един циркониев пръстен в областта на шийката, който пръстен осигурява добра естетика, плътно срастване на венечната лигавица към импланта, минимални условия за задръжка на зъбна плака и т.н. Системата в своя класически вариант е за открито имплантиране - не се налага повторна оперативна интервенция за разкриване на импланта и по този начин се спестява една допълнителна травма за пациента. Бактериалната инвазия е минимална, тъй като циркониевият пръстен е свързан херметично към импланта, като връзката е изработена не в лабораторни, а в производствени условия. При работа lege artis резултатите са отлични - не се налага изработката на циркониеви надстройки, спестяват се значителни средства за пациента, което в условията на финансова криза представлява допълнително предимство. Въпреки това през 2007 година (когато все още финансовата криза не беше актуална) производителят пусна в продажби абатмънт изцяло от цирконий - предимно за употреба на горни фронтални зъби, при които се изработва изцялокерамична корона. Понякога поради полупрозрачния порцелан се получава прозиране на металната надстройка през короната, което влошава естетиката. При циркониевата надстройка такова прозиране не се получава. Повече информация по въпроса... Като цяло имплантите от серията Zirconnect имат доста предимства; както повечето неща от областта на човешкото познание обаче, и те не са идеалното решение (имат и някои недостатъци). Поради огромния практически опит на нашия екип със системата TBR ние регистрирахме българския домейн www.tbr.bg, където публикуваме някои наши наблюдения и по-интересни клинични случаи. Ако желаете да научите повече за циркониевия пръстен на TBR, моля кликнете тук...